• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

Co by jste měli vědět o vodoměrech / FAQ

Po jaké době je nutné vodoměry měnit?

     Od roku 2012 je doba platnosti metrologického ověření bytových vodoměrů sjednocena na 5 let. Po této lhůtě nelze použít náměr vodoměru jako podklad pro rozúčtování. Standardní mechanické vodoměry jsou většinou vyráběny na jedno funkční období a většinou není počítáno s možností repase. Po této lhůte je nezbytné vodoměry vyměnit. Jsou zde ale vyjímky. Jako příklad uvádíme vodoměry českého výrobce Kaden, které lze po uplynutí funkčního období továrně repasovat. Na trhu jsou také vodoměry s dálkovým odečtem mechanické konstrukce, které jsou vyráběny s výhledem na funkčnosti dvou ověřovacích období (například Axioma a Zenner). Jinou kategorií jsou ultrazvukové vodoměry (například Kamstrup multical 21 nebo Axioma W1). Zde se počítá s provozem po dobu 16-ti let. Tyto vodoměry se po 5 a 10-ti letech metrologicky ověřují. U ultrazvukových vodoměrů je také obrovská výhoda v konstrukci. Tyto vodoměry nevyžadují po uplynutí pětiletého období repasi, neboť nemají žádné mechanicky pohyblivé části.

     Při výběru vodoměrů doporučujeme vyhnout se "repasovaným" vodoměrům pochybného původu. Vždy doporučujeme, aby si zákazník vyžádal informaci od výrobce, zda jsou tyto vodoměry repasovatelné a zda opravci dodává náhradní díly. Mnohdy nejsou "repasované" vodoměry repasované, ale pouze metrologicky ověřené na konci funkčního období, kdy by ještě měli splňovat požadavky technických norem na přesnost. Neznamená to ale v praci, že jsou tyto vodoměry bez skutečné repase (výměny ložiska, oběžného kola atp.) schopny bezporuchové funkce dalších 5 let. Tady prosím POZOR!!!

Z jakého důvodu je nutné vodoměry měnit?

     Veškeré vodoměry obecně a bez výjimky jsou zákonem o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/02 Sb. zařazeny mezi tzv. "stanovená měřidla" s povinností každé měřidlo ověřit a s možností je používat pouze v době platnosti ověření. Po této době už je jakékoliv měření považované za nesprávné a nelze se o naměřený údaj opřít. 

     Podle vodoměrů s neplatným metrologickým ověřením nelze rozúčtovávat spotřebu vody. Dokonce dle zákona o metrologii hrozí pokuta rozúčtovateli ve výši 1.000.000 Kč. Doporučuji neriskovat.

Kdy končí platnost ověření vodoměru?

 1. uplynutím doby platnosti ověření (od roku 2012 je platnost ověření bytového vodoměru 5 let od doby ověření)
 2. provedením změn a úprav vodoměru, jenž mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti
 3. poškozením vodoměru v takovém rozsahu, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro ověření znehodnocením, popř. odstraněním plomby
 4. když je zjevné, že i při neporušeném vodoměru a neporušené plombě vodoměr ztratil metrologické vlastnosti (např. při vnitřním zanešením vodoměru nečistotami v rozvodech vody neodpovídající příslušným normám - indikátor na číselníku se při průtoku vody neotáčí)

Jak poznám, do kdy platí metrologické ověření vodoměru?

     Každý vodoměr je z výroby opatřen ověřovací metrologickou značkou. Nové vodoměry vyrobené v souladu s normou MID mají na štítku ověřovací značku ve tvaru obdélníkového rámečku s velkým písmenem M a dvojčíslím, které určuje rok výchozího ověření. Platnost ověření je pak vždy od 1. ledna následujícího roku a trvá u bytových vodoměrů 5 let.

     Příklad: je-li na vodoměru značka M15, znamená to:

 1. vodoměr byl vyroben a metrologicky ověřen v roce 2015
 2. platnost metrologického ověřění se tedy vypočítá takto: 1. ledna náslkedujícího roku (tedy 2016) v 00:00:01 + 5 let = platnost metrologického ověření končí 1.1.2021 vteřinu po půlnoci (vodoměr je tedy nutné vyměnit do konce roku 2020)

Jaká je přesnost vodoměrů ?

     Bytový vodoměr je takzvané "stanovené měřidlo" a jeho konstrukce a certifikace podléhá starší normě EHS nebo novější normě MID. Ze štítku vodoměru se lze mimo jiné dozvědět, podle jaké normy byl vodoměr certifikován, v jaké montážní poloze může být instalován a jaká je jeho typová přesnost. Na štítku je uvedeno například H=B, V=A (u vodoměrů certifikovaných dle EHS jde o přesnost v horizontální montážní poloze ve třídě B a o přesnost ve vertikální montážní poloze ve třídě A) nebo třeba H/V = R100/80 (zde se jedná o vodoměr certifikovaný dle MID a jeho přesnost je vyjádřena parametrem R tak, že vodoměr dosahuje v horizontální montážní poloze parametru R 100 a ve vertikální montážní poloze R 80).

     Maximální povolené odchylky chodu vodoměrů jsou dány normami a příslušnými vyhláškami a platí pro všechny vodoměry obecně. V rozmezí mezi maximálním (Qmax), nominálním (Qn) a přechodovým (Qt) průtokem je max. povolená odchylka chodu:

 • pro vodoměry na studenou vodu +/- 2 %
 • pro vodoměry na teplou vodu +/- 3 %
 • pro minimální průtok (Qmin) je pro všechny vodoměry +/- 5 %.

Pro bytové vodoměry v metrologické třídě B jsou jednotlivé průtoky:

 • maximální průtok Qmax = 3 m³/hod
 • nominální průtok Qn = 1,5 m³/hod
 • přechodový průtok Qt = 0,120 m³/hod
 • minimální průtok Qmin = 0,030 m³/hod

Pro bytové vodoměry v metrologické třídě A jsou jednotlivé průtoky:

 • maximální průtok Qmax = 3 m³/hod
 • nominální průtok Qn = 1,5 m³/hod
 • přechodový průtok Qt = 0,150 m³/hod
 • minimální průtok Qmin = 0,060 m³/hod

Rozdělení tříd přesnosti na A,B a C je podle staré normy EHS, která dnes již dosluhuje. Moderní měřidla jsou již certifikována podle nové normy MID a parametr A,B nebo C na nich již nenajdete. Tento údaj je nahrazen parametrem R. Parametr R je vlastně poměrem mezi nominálním a minimálním průtokem a prakticky udává po přepočtu od jakého průtoku již vodoměr spávně měří. Pro příklad uvedeme vodoměr Maddalena TTCD ONE TRP R100/80. Tento vodoměr má nominální průtok Q3 = 2,5 m3/hod. Je-li tedy v horizontální poloze R 100, bude minimální průtok 2500 / 100 = 25 litrů / hod. Ve svislé poloze půjde o hodnotu vypočtenou jako 2500 / 80 = 31,25 litrů / hod.

K čemu je dobrá zpětná klapka ?

     Účelem zpětné klapky je zajistit, aby voda proudící rozvodem proudila jen správným směrem (od přívodu vody směrem k odběrnému místu). V domovních bytových instalacích se mnohdy stává, že se tlak vody v potrubí liší u studené a teplé vody. Výsledkem pak bývá nechtěné míchání teplé vody se studenou vodou díky nekvalitním pákovým vodovodním bateriím některých výrobců. Proto se používají jednorázové zpětné klapky, které se montují do výstupního šroubení bytových vodoměrů. Díky zpětným klapkám se tedy eliminuje v rozvodech se studenou a teplou vodou nechtěné míchání teplé vody se studenou vodou. Druhou funkcí zpětných klapek je ve spojení s plombou na výstupním šroubením vodoměru zabránění ovlivnění vodoměrů ze strany uživatelů mechanickým zásahem do těla vodoměru.

Jak je to s povinností dálkového odečtu?

     Od 25.10.2020 na území Evropské unie platí evropská Směrnice EU 2018/2002. Tato Směrnice je nadřazena českému právnímu řádu. Ale jsme v České republice. Takže se jí dle našich legislativců nemusíme řídit a to do doby, než bude vydána prováděcí vyhláška. A ta zatím (ke dni 3.4.2021) ještě není... Takže to vezmeme spíše lidsky. Výše citovaná evropská směrnice nařizuje od data 25.10.2021 instalaci vodoměrů pro měření spotřeby teplé vody vybavených dálkovým odečtem. Studené vody se to netýká. A díky nesouladu evropské a české legislativy je to nyní o tom, jak se k tomu kdo postaví. Povinnost sice je, ale trest díky absenci české vyhlášky přijít nemůže... Takže typická česká dokonalost. Pan Švejk by byl hrdý.

 


 

mohlo by Vás zajímat: www.merenionline.cz 

 • Vodárenský vodoměr

  Opravdu věříte, že vždy měří správně ??? Opak může být pravdou! Hodnoty +20%, + 30% i + 40% jsou reálné a poměrně časté! Řešením je kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce. Jako první na trhu nabízíme instalaci kontrolních měřidel spolu s následným řešením ověření vodárenského měřidla na místě instalace ve spolupráci s ČMI.

 • Kaden S06x a Kaden iFlux - ONLINE

  Od ledna roku 2015 nabízíme vodoměry KADEN S060 a S065 s rozšířeným komunikačním módem. Kromě protokolu R-COM pro pochůzkový odečet jsou tyto vodoměry vybaveny i protokolem "Wireless M-BUS". Naše firma provozuje ve spolupráci s výrobcem vodoměrů KADEN vlastní aplikaci pro ONLINE sběr dat a následnou prezentaci naměřených hodnot přes webové rozhraní. Nový inovativní systém umí hlídat například havárie vody, protékající WC a funkci všech instalovaných vodoměrů. Problémem není ani rozúčtování vody a další služby. Pomocí technologie pro online odečet lze odečítat i nové vodoěmry Kaden iFlux, vyráběné od roku 2019.

 • Jaro 2020 - COVID-19

  Na jaře 2020 nám vstoupil do hry nečekaný hráč - COVID-19. Nebereme jej na lehkou váhu. Proto naši technici při montáži vodoměrů a dalších měřidel v bytech dodržují přísná bezpečnostní hygienická pravidla. Nošení roušky a desinfekce rukou je základem. Mimo jiné požadujeme podpis protokolu o výměně měřidla tužkou uživatele bytu. Více informací o průběhu výměny měřidel sdělíme telefonicky.

 • Souboj o přesnost

  V poslední době především díky vzrůstajícím cenám vody je stále větší poptávka po vodoměrech, které měří spotřebu vody přesněji od nižších průtoků. Máte-li zájem o přesné vodoměry, prostudujte si naší nabídku vodoměrů Kamstrup, B-Meters a Maddalena. Jistě si vyberete.

 • Online odečty vodoměrů

  Popíjíte kávu ve své kanceláři a na monitoru svého počítače sledujete online stav vodoměrů a kalorimetrů ve Vašem bytovém domě ??? To není sen, ale realita. Stále rozšiřujeme seznam kompatibilních měřidel. Navíc je nyní odečtová technologie k dispozici na bezúročné splátky nebo formou pronájmu !!!

 • Co dělat, když Váš vodoměr měří špatně ?

  Občas se stane, že máte pocit, že Váš vodoměr měří špatně. V tomto případě naleznete kompletní řešení a postup krok za krokem na našich stránkách.

 • Měření tepla

  Jistě víte, že od 1.1.2015 je v ČR povinné měření tepla v bytových objektech. A my pro Vás máme řešení. Nabízíme montáže kalorimetrů, indikátorů topných nákladů, teplotních sensorů s online přenosem dat a samozřejmě související služby. Tak se nám ozvěte, rádi zpracujeme nabídku !!!

 • Nejlepší měřidla? Určitě KAMSTRUP!!! a nyní za SUPER CENU

  Již 7 let prodáváme vodoměry, kalorimetry a teplotní sensory dánského výrobce KAMSTRUP. Za tuto dobu máme 0 (nula) reklamací a hlášených závad. Nejprodávanějšími produkty jsou vodoměry Kamstrup Multical 21 (ultrazvukový princip měření, životnost 16 let, po 5 a 10 letech jen metrologické ověření), měřiče tepla Kamstrup Multical 302 (ultrazvukový princip měření, životnost baterie 12-16 let, po 4 a 8 letech jen metrologické ověření) a teplotní sensory TEHUM pro denostupňovou metodu rozdělení topných nákladů mezi konečné spotřebitele... Napište si o cenovou nabídku!

 • Poděkování

  Chtěli bychom tímto poděkovat zákazníkům naší firmy za učiněné objednávky. Jen díky Vám jsme již několik let největším prodejcem vodoměrů KADEN v České republice a také jedním z největších prodejců měřidel dánského výrobce KAMSTRUP. Děkujeme :-).

 • Nabídka práce pro instalatéry a zedníky

  V současnosti nabízíme volná místa v oboru instalatér a zedník. U obou profesí máme požadavek na vysokou kvalitu práce a znalost oboru. Velkou výhodou je také ŘP skupiny B. Více informací Vám sdělíme při pracovním pohovoru, který si můžete domluvit na tel. 283870824 se sl. Bekovou.

 • 1
 • Počasí Praha

  Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 • Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry

 • 1

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 295 hostů a žádný člen