• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

 •  

  FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ NEZÁVAZNÉ POPTÁVKY

 •  
  Identifikace objektu:
   
   
  Identifikace zákazníka:
 •  
  Obec
   
  Oslovení
 •  
  Ulice
   
  Jméno
 •  
  Čp / č.o
   
  Příjmení
 •  
  Počet vchodů
   
  Titul
 •  
  Počet bytů a nebytových jednotek
   
  Telefon
 •  
  Počet podlaží
   
  Mobil
 •  
  Typ objektu
   
  Email
 •  
   
  Vztah k objektu
 •  
   
  Preferovaná komunikace
 •  
   
  Příloha
 •  
   

  Povoleny jsou formáty souborů: zip, rar, pdf, doc, xls, ppt, jpg, jpeg, gif, png. 
  Pokud chcete nahrát více souborů, učiňte tak prosím prostřednictvím zip nebo rar

 •  
   
 •  

  UPŘESNĚNÍ POPTÁVKY (po zaškrtnutí volby se zobrazí detailní formulář pro bližší specifikaci poptávky)

 •  
  Mám zájem o měření spotřeby vody (výměna nebo instalace vodoměrů)
 •  
   
 •  
  Mám zájem o měření spotřeby tepla pomocí ITN (indikátory topných nákladů na radiátory)
 •  
   
 •  
  Mám zájem o měření spotřeby tepla pomocí kalorimetrů (výměna nebo instalace kaloriemtrů)
 •  
   
 •  
  Mám zájem o měření spotřeby tepla pomocí teplotních sensorů (denostupňová metoda)
 •  
   
 •  
  Mám zájem o instalaci kontrolního vodoměru za vodoměr vodárenský
 •  
   
 •  
  Mám zájem o instalaci filtru jemných částic na přívod do domu
 •  
   
 •  
  Mám zájem o instalaci potrubního oddělovače Honeywell BA295 na rozvod hydrantu (dle ČSN EN 1717)
 •  
   
 •  
  Mám zájem o výměnu či opravu vodárenské vodoměrné soustavy
 •  
   
 •  
  Mám zájem o výměnu rozvodu vodovodu, kanalizace nebo plynovodu v domě
 •  
   
 •  
   
 •  
  Ostatní informace k upřesnění poptávky nebo textové zadání poptávky:

 •  
   
 •  
   
 •  

  Na zpracování cenové nabídky na dodávku,  výměnu nebo instalaci vodoměrů nebo jiných měřidel se podílejí společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. a Měřeníonline s.r.o., obě se sídlem U vody 1403/1, Praha 7. Obě společnosti zpracovávají osobní údaje všech osob v souladu s evropskou směrnicí GDPR. Z tohoto titulu je nezbytné před odesláním poptávky poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů oběma společnostem. Obě společnosti se zavazují, že Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefon) použijí pouze za účelem zpracování cenové nabídky a v žádném případě je nepředají třetím osobám. Pracovníci výše uvedených společností Vás mohou kontaktovat za účelem doplnění specifikace zakázky nebo za účelem zjištění výsledku výběrového řízení. Kontaktování Vaší osoby nebude mít v žádném případě vícenásobně opakovaný a obtěžující charakter. 

 •  
  Tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů společností SGE STAVEBNÍ s.r.o. a Měřeníonline s.r.o. za účelem vypracování cenové nabídky na dodávku, instalaci či výměny měřidel spotřeby vody, tepla nebo jiných veličin.
 •  
   
 •  
  V případě Vašeho zájmu Vás můžeme zařadit do skupiny zákazníků, který budeme nepravidelně (nejčastěji však 4 x do roka) zasílat informace o novinkách v oblasti měření spotřeby vody, tepla a dalších energií
 •  
  Tímto uděluji souhlas s nepravidelným zasíláním informačního buletinu společnostmi SGE STAVEBNÍ s.r.o. a Měřeníonline s.r.o. v maximálním počtu 4 vydání ročně.
 •  
   
 •  
  Vyplňte prosím kontrolní otázku: Kolik je 18 + pět?
   
 •  
   
 •  

   
  Svůj dříve daný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím tohoto odkazu:
  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 •