• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

Kaden S060, S065

     Firma Kaden je tradičním českým výrobcem vodoměrů a naše společnost považuje vodoměry vyrobené touto firmou za velmi kvalitní a spolehlivé, a to na základě mnohaletých zkušeností. V současné době firma Kaden vyrábí dva typy vodoměrů, a to KADEN S050, S055 (mechanické vodoměry) a S060, S065 (elektronické vodoměry s dálkovým odečtem).

     Vodoměry Kaden S060 a S065 jsou v současnosti nejvíce prodávané vodoměry s dálkovým odečtem naší společností.

     Od 1.1.2015 se vyrábí inovovaný typ vodoměrů Kaden S060 a S065, který má navíc kromě komunikačního radiového rozhraní "R-COM" i rozhraní "WIRELESS M-BUS", které umožňuje tyto vodoměry provozovat i v ONLINE modu. Ve spolupráci s firmou KADEN provozujeme ONLINE aplikaci pro čtení dat z vodoměrů a dalších měřidel. Tato aplikace umožňuje mnoho funkcí, a to od prostého čtení a ukládání dat z měřidel až po rozúčtování nákladů... Více Vám rádi vysvětlíme telefonicky nebo osobně.


VODOMĚR KADEN S060, S065 (elektronické digitální vodoměry s dálkovým odečtem)

Klikněte pro zvětšení
 
    Elektronický vodoměr KADEN typu S 060 a S 065 s rádiovým odečtem je jednovtokový suchoběžný kompaktní vodoměr s elektronickým počitadlem, s funkcí pro snímání, zobrazování a rádiovou komunikaci. Je určen pro měření spotřeby studené nebo teplé vody, pro trvalý průtok 1,6 m³/hod., do maximálního průtoku 2 m³/hod. Přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 464/2005Sb (MID) č. certifikátu: TCM 142./09-4706.

     Nový elektronický vodoměr KADEN s rádiovým odečtem umožňuje registrovat a sledovat velké množství údajů o spotřebě vody, její časové rozvržení, chybové stavy a pokusy o neoprávněnou manipulaci s vodoměry. Umožní mimořádné odečty a řeší veškeré požadavky praktických instalací.

     Rádiová oboustranná komunikace - Rcom je nově vyvinutý komunikační protokol , postavený na nejnovějších poznatcích o bezpečnosti přenosu dat. Perspektivní protokol Rcom se již používá i u dalších zařízení a bude postupně rozšířen i na další měřící přístroje. Vodoměr vysílá radiový signál pouze v okamžiku jeho oslovení, tím nezatěžuje životní prostředí dalším radiovým smogem.

     Optimální způsob odečtů a zpracování dat pro široký okruh uživatelů je umožněn jednoduchostí a otevřeností celého systému. Systém elektronických vodoměrů KADEN je jednoduchý, vyžaduje pouze instalaci vodoměrů. Pro odečet údajů přímo z vodoměrů se používá USB radiový modul a odečítací software, pracující na PC (notebooku), nebo na PDA.

     Rádiová jednosměrná komunikace - Wireless M-Bus v modu T1 univerzálním způsobem přenosu dat. Po aktivaci protokolu Wireless M-Bus vodoměry vysílají každých 30 minut krátký datový paket s informací o wireless m-bus adrese a stavu vodoměru. Velmi krátké datové pakety jsou především použitelné pro systémy Online odečtu dat.

Hlavní výhody systému dálkového odečtu:

 • Obousměrná radiová komunikace mezi vodoměry a odečítacím zařízením, umožňuje efektivní a bezpečný přenos dat a monitorování činnosti vodoměrů na dálku.

 • Díky obousměrné komunikaci není závislý na určeném období odečtů. Při změně uživatele bytu, nebo například při změně ceny vody, lze kdykoliv provést odečet.

 • Diagnostika provozu vodoměru, indikace chybových stavů, maximálních průtoků, zpětného chodu, registrace pokusů a záznam doby ovlivnění vnějším magnetickým polem.

 • Odečtené údaje jsou bez chyb, které vznikající při ručním odečítání. Odečty lze přímo zpracovat v rozúčtovacích systémech

 • Metrologicky ověřené kompletní měřidlo. Elektronika je součástí metrologického schválení typu. Odpovídá nejnovějším požadavkům na měřidla podle Nařízení vlády č. 464/2005Sb (MID)

 • Kompaktní řešení nemá další nároky na prostor, má stejné prostorové nároky jako mechanický vodoměr

 • Ukládá údaje o spotřebě vody za posledních 18 měsíců

 • Odpadají problémy s odečty nedostupných vodoměrů v bytech nepřítomných nájemníků

 • Nepoužívá datové koncentrátory v domě nejsou instalována žádná další pomocná zařízení

Technické parametry:

Označení typu KADEN S 060, S 065
Číslo certifikátu přezkoušení typu TCM 142⁄09-4706
Trvalý průtok Q3 1,6m³/hod.
Přetěžovací průtok Q4 2 m³/hod.
Přechodový průtok Q2 H 0,072m³/hod.
Minimální průtok Q1 H 0,045m³/hod.
Měřící rozsah Q3/Q1 H 35
Poměr Q2/Q1 1,6
Třída tlaku vody MAP 16 bar
Tlaková ztráta ΔP 0,25 bar
Teplotní třída MAT (°C) T30; T90; T30/90
Největší dovolená chyba
horní oblast průtoku
dolní oblast průtoku
±2% - pro vodu do 30 °C
±3% - pro vodu nad 30 °C
±5%
Třída citlivosti profilu proudění U0; D0
Klimatická třída B
Elektromagnetické prostředí E1
Rozsah indikace 999 999 m³
Vysílací kmitočet 868,0 MHz až 868,6 MHz
Vysílací výkon adaptivní od 10 μW do 12 mW
Připojovací závit na měřidle 3/4“
Připojovací závit na šroubení 1/2“
Stavební délka L 110 mm
Hmotnost 645 g

 

Součásti systému:

 • elektronické vodoměry KADEN S 060, S 065
 • USB rádiový modul
 • Notebook nebo PDA

Klikněte pro zvětšení

Pro odečet údajů přímo z vodoměrů se používá USB radiový modul ZET 810

Klikněte pro zvětšení

Notebook s připojeným radiomodulem,
PDA a vodoměry

Klikněte pro zvětšení

PDA HP iPAQ 214
s připojeným radiomodulem


Notebook nebo PDA pracují na platformě WINDOWS, musí být vybavené USB rozhraním a mít nainstalovaný potřebný software pro pořízení vstupních dat a odečet vodoměrů. PDA musí být mít rozhraní USB host, které umožní připojit vnější zařízení - v našem případě radiový modul.


Aplikace pro komunikaci a pořízení vstupních dat:

Klikněte pro zvětšení
-

Součastí dodávky radiového modulu je i software potřebný pro pořízení vstupních dat a pro odečet vodoměrů.

„SPRÁVCE“ je aplikace, která umožňuje snadné vytvoření seznamů odměrů podle jednotlivých uživatelů, adres a umístění jednotlivých měřidel. Vytvořená data jsou šifrována a tak chráněna proti zneužití. Aplikace „SPRÁVCE“ je určena pouze pro použití na PC (notebooku).

Klikněte pro zvětšení
-
„ODEČET“ je aplikace, která umožňuje na základě dat vytvořených v aplikaci „SPRÁVCE“ odečítat vodoměry podle požadavku uživatele. Odečtená data jsou chráněna šifrováním. Aplikace „ODEČET“ je určena pro použití na PC (notebooku), nebo na PDA.

Rádiová komunikace:

 

     Pro dálkový odečet vodoměrů KADEN se používá radiová obousměrná komunikace, která je realizována v pásmu 868 MHz vysílacím výkonem až 12 mW. Použitý komunikační protokol Rcom byl vyvinut firmou Redas speciálně pro měřící přístroje (zejména bateriové) pro odečty a ovládání těchto zařízení.

Parametry:

Z hlediska přenosu informací pomocí radiových vln má protokol Rcom tyto parametry:

Nosná frekvence 868,0 MHz až 868,6 MHz
Vysílací výkon adaptivní od 10 μW do 12 mW
Typ modulace modifikovaná FSK
Datová bitová rychlost 19,2 kBd
Přístupová metoda LBT CDMA/CA
Práh pro LBT -90 dBm
Nejmenší úroveň signálu pro příjem -100 dBm

 

Výhody obousměrné rádiové komunikace:

Nízkopříkonová obousměrná komunikace je nejdůležitější vlastností komunikačního protokolu Rcom.

1. Vodoměr vysílá pouze, když je o to požádán
(odečtovou jednotkou). Proto nezahlcuje prostředí zbytečným vysíláním, které ruší ostatní zařízení na stejném kmitočtu (dálková ovládání, signalizace, vypínače, atd.). Zařízení komunikující protokolem Rcom minimalizují tzv. "radiový smog", na rozdíl od zařízení s jednostrannou komunikací, které vysílají i když to není zapotřebí a žádný přijímač toto vysílání v daném okamžiku nepřijímá.

Klikněte pro zvětšení

2. Trvalá dostupnost rychlého odečtu
Možnost odečíst vodoměr operativně a to i mimo odečtové období, např. odečty při montáží nebo ověřování činnosti, výměny vodoměrů, při reklamacích zákazníků apod.

3. Možnost realizace dostatečně dlouhého odečtu
Bez problémů lze přenášet i větší objemy dat. Typické použití pro tzv. měsíční odečty, kdy vodoměry provádí každý měsíc "samoodečet" do své vnitřní pamětí a při ročním odečtu se tyto měsíční odečty přenesou pomocí radiové komunikace do odečtového zařízení.

 

Další výhody plně obousměrné komunikace:

 • Možnost pomocí zařízení s Rcom protokolem budovat plnohodnotné systémy AMM, kde jsou měřící zařízení odečítána a ovládána dálkově po veřejné síti, např. internetu.
 • Maximální zabezpečení dat je uplatněno při sestavování spojení mezi jednotlivými komunikačními prvky.
 • Lze nastavovat parametry a nulovat některé registry ve vodoměru
 • Robustní přenos - při chybě přenosu je okamžitě opakován poslední paket - větší odolnost na rušení z okolního prostředí.
 • Použití přístupové metody CDMA/CA umožňuje výrazně omezit rušení jinými prvky, dochází tím k mnohem efektivnějšímu využití přenosového kanálu. Současně tím omezuje rušení ostatních radiových zařízení.

Protokol Rcom umožňuje používat pochůzkový způsob odečtu (dostatečný vysílací výkon a potvrzovaný komunikační kanál navíc zvyšuje efektivní dosah radiové komunikace) s dostatečně rychlou odezvou. Tím se značně zkrátí doba nutná pro odečet jednoho měřidla, a to i v systémech AMM (Automatic Meter Management).

Ochrana dat je realizována zabezpečeným přenosovým kanálem a navíc data v celém řetězci přenosu (odečet - vstup pro další zpracování) mohou být šifrována.

Na datové úrovni je každý odečet vybaven digitálním podpisem, který zaručuje nepoškozenost dat a jejich autenticitu.

Kontrola nepoškozenosti a autenticity umožní identifikovat náhodnou či úmyslnou změnu dat a zabrání též jejich podvržení. Obě tyto vlastnosti mají velký význam v systémech AMM, kde se data pohybují po veřejných sítích. Z hlediska ochrany dat splňuje zařízení s protokolem Rcom doporučení WELMEC pro zařízení typu P, třída rizika C, extenze T. Radiové prvky jsou po ukončení komunikace uvedeny do stavu hlubokého spánku, kdy jejich spotřeba klesá na minimum.

 • Vodárenský vodoměr

  Opravdu věříte, že vždy měří správně ??? Opak může být pravdou! Hodnoty +20%, + 30% i + 40% jsou reálné a poměrně časté! Řešením je kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce. Jako první na trhu nabízíme instalaci kontrolních měřidel spolu s následným řešením ověření vodárenského měřidla na místě instalace ve spolupráci s ČMI.

 • Kaden S06x a Kaden iFlux - ONLINE

  Od ledna roku 2015 nabízíme vodoměry KADEN S060 a S065 s rozšířeným komunikačním módem. Kromě protokolu R-COM pro pochůzkový odečet jsou tyto vodoměry vybaveny i protokolem "Wireless M-BUS". Naše firma provozuje ve spolupráci s výrobcem vodoměrů KADEN vlastní aplikaci pro ONLINE sběr dat a následnou prezentaci naměřených hodnot přes webové rozhraní. Nový inovativní systém umí hlídat například havárie vody, protékající WC a funkci všech instalovaných vodoměrů. Problémem není ani rozúčtování vody a další služby. Pomocí technologie pro online odečet lze odečítat i nové vodoěmry Kaden iFlux, vyráběné od roku 2019.

 • Jaro 2020 - COVID-19

  Na jaře 2020 nám vstoupil do hry nečekaný hráč - COVID-19. Nebereme jej na lehkou váhu. Proto naši technici při montáži vodoměrů a dalších měřidel v bytech dodržují přísná bezpečnostní hygienická pravidla. Nošení roušky a desinfekce rukou je základem. Mimo jiné požadujeme podpis protokolu o výměně měřidla tužkou uživatele bytu. Více informací o průběhu výměny měřidel sdělíme telefonicky.

 • Souboj o přesnost

  V poslední době především díky vzrůstajícím cenám vody je stále větší poptávka po vodoměrech, které měří spotřebu vody přesněji od nižších průtoků. Máte-li zájem o přesné vodoměry, prostudujte si naší nabídku vodoměrů Kamstrup, B-Meters a Maddalena. Jistě si vyberete.

 • Online odečty vodoměrů

  Popíjíte kávu ve své kanceláři a na monitoru svého počítače sledujete online stav vodoměrů a kalorimetrů ve Vašem bytovém domě ??? To není sen, ale realita. Stále rozšiřujeme seznam kompatibilních měřidel. Navíc je nyní odečtová technologie k dispozici na bezúročné splátky nebo formou pronájmu !!!

 • Co dělat, když Váš vodoměr měří špatně ?

  Občas se stane, že máte pocit, že Váš vodoměr měří špatně. V tomto případě naleznete kompletní řešení a postup krok za krokem na našich stránkách.

 • Měření tepla

  Jistě víte, že od 1.1.2015 je v ČR povinné měření tepla v bytových objektech. A my pro Vás máme řešení. Nabízíme montáže kalorimetrů, indikátorů topných nákladů, teplotních sensorů s online přenosem dat a samozřejmě související služby. Tak se nám ozvěte, rádi zpracujeme nabídku !!!

 • Nejlepší měřidla? Určitě KAMSTRUP!!! a nyní za SUPER CENU

  Již 7 let prodáváme vodoměry, kalorimetry a teplotní sensory dánského výrobce KAMSTRUP. Za tuto dobu máme 0 (nula) reklamací a hlášených závad. Nejprodávanějšími produkty jsou vodoměry Kamstrup Multical 21 (ultrazvukový princip měření, životnost 16 let, po 5 a 10 letech jen metrologické ověření), měřiče tepla Kamstrup Multical 302 (ultrazvukový princip měření, životnost baterie 12-16 let, po 4 a 8 letech jen metrologické ověření) a teplotní sensory TEHUM pro denostupňovou metodu rozdělení topných nákladů mezi konečné spotřebitele... Napište si o cenovou nabídku!

 • Poděkování

  Chtěli bychom tímto poděkovat zákazníkům naší firmy za učiněné objednávky. Jen díky Vám jsme již několik let největším prodejcem vodoměrů KADEN v České republice a také jedním z největších prodejců měřidel dánského výrobce KAMSTRUP. Děkujeme :-).

 • Nabídka práce pro instalatéry a zedníky

  V současnosti nabízíme volná místa v oboru instalatér a zedník. U obou profesí máme požadavek na vysokou kvalitu práce a znalost oboru. Velkou výhodou je také ŘP skupiny B. Více informací Vám sdělíme při pracovním pohovoru, který si můžete domluvit na tel. 283870824 se sl. Bekovou.

 • 1
 • Počasí Praha

  Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 • Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry

 • 1

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 287 hostů a žádný člen