• vymena vodomeru hlavicka

 •     
      

 • VÝMĚNA VODOMĚRŮ .CZ


  PRODEJ, INSTALACE A VÝMĚNY VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA 
  ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A TEPLA
  U vody 1, 17000 Praha 7
  Tel.: 283 870 824, 777 652 901
   

Kontrolní vodoměr - vhodný doplněk pro Váš dům

Může naměřit vodárenský vodoměr více než je skutečná spotřeba ?

     Většina našich zákazníků se domnívá, že vodárenský vodoměr z principu měří správně. Nemělo by přeci být možné aby vodoměr, podle kterého vodárny vystavují faktury, měřil špatně. Ale opak je bohužel mnohdy pravdou... V následujících řádcích podrobně vysvětlíme, proč běžně používané vodárenské vodoměry měří často špatně a většinou více. Chybou měření trpí nevíce vícevtokové vodoměry rychlostní konstrukce, problémy lze najít v jistých případech ale i u jednovtokových mechanických měřidel.

Za vším je čistota vody (tedy většinou)

     Vodárenské společnosti nejvíce používají vícevtokové vodoměry mokroběžné konstrukce. Tyto vodoměry měří poměrně přesně, mají-li pro svůj provoz ideální podmínky. Těmi ideálními podmínkami je především vysoká čistota měřené vody bez mechanických nečistot a s nízkým obsahem vodního kamene. Jenže voda, která přichází do objektu z vodovodního řádu má k ideálně čisté vodě poměrně daleko. Mnoho nečistot projde i skrz hrubý filtr, který bývá součástí vodárenské vodoměrné soustavy. A právě tyto nečistoty významným způsobem ovlivňují chod vodoměru. Zjednodušeně řečeno: když nečistoty ucpou u vícevtokového měřidla například jednu trysku, voda musí protékat ostatními průchodnými tryskami. Teče ale rychleji, než by tomu bylo v případě, kdyby byly průchodné veškeré trysky. A tím pádem se rychleji otáčí oběžné kolo a počítadlo. A důvod proč měří často vodárenské vodoměry do plusu je na světě... Předpokládáme, že to ale vodárenským společnostem moc nevadí.

     V praxi nastává ale i situace, kdy vodárenský vodoměr měří chybně jen při určité konstalaci místních vlivů. Jde například o souběh nefunkčnosti zpětné klapky ve vodoměrné soustavě zavzdušnění části vodovdního rozvodu (například zavzdušnění hydrantu).

Jak lze zjistit, zda vodárenský vodoměr měří špatně ?

     Na tuto otázku je asi jediná správná odpověď: metrologickým ověřením. V praxi se metrologické ověření nejčastěji provádí v autorizovaných zkušebnách. To ale důrazně nedoporučujeme. Pouhou demontáží se výrazně změní (zlepší) metrologické vlastnosti vodoměru. Je ale i jiné a podstatně lepší řešení! Tím je ověření na místě instalace bez demontáže inspektorem ČMI !!!

Jak tedy ověřit vodárenský vodoměr  ?

Varianta A - vodárenská

     Budete-li reklamovat vodárenský vodoměr přímo u vodárenské společnosti, pravděpodobně nastane níže uvedený scénář. Jestli je dobrý nebo špatný, posuďte sami:

- pracovník vodáren přijede na místo a demontuje reklamovaný vodoměr a nahradí jej novým

- původní vodoměr je odvezen do zkušebny

- při manipulaci a převozu často dojde k tomu, že nečistoty které způsobovaly nepřesné měření vodoměru z vodoměru jednoduše vytečou spolu s vodou (pouhou demontáží se výrazně zlepší metrologické vlastnosti vodoměru)

- na mnohých zklušebnách se navíc vodoměr před zkouškou proplachuje a tím se odstraní příčina měření do plusu

Varianta B - námi doporučená

     Při této variantě dojde k ověření vodárenského vodoměru přímo na místě nezávislým pracovníkem ČMI za účasti pracovníka vodárenské společnosti (kvůli objektivitě). Při ověřování vodoměru nedojde k žádné manipulaci s vodoměrem, která by mohla výsledek zkoušky ovlivnit. Vodoměr zůstane na svém místě. Měřící etalon se zapojuje za vodárenský vodoměr při současném uzavření přívodu vody do měřeného objektu. Výsledek měření odpovídá skutečnosti a provozním podmínkám. Ověření vodárenského vodoměru na místě instalace pracovníkem ČMI v případě Vašeho zájmu zajistíme.

Co je to kontrolní vodoměr a proč jej doporučujeme ?

     Kontrolní vodoměr je vlastně seriově zapojené měřidlo průtoku vody za vodárenský vodoměr. Účelem kontrolního vodoměru je zjistit, zda vodárenský vodoměr měří správně nebo ne. Jako kontrolní vodoměr ale nelze použít vodoměr standardní konstrukce. Při jeho použití by nikdo nedokázal určit, který vodoměr měří správně a který špatně. Proto jako kontrolní vodoměry používáme s velkým úspěchem speciální ultrazvuková měřidla, která nemají žádné mechanické pohyblivé části a spotřebu vody měří na zcela jiném principu. Po mnoha ověřovacích zkouškách jsme zjistili, že naměřené údaje naším kontrolním vodoměrem prakticky přesně odpovídají hodnotám naměřeným pomocí ověřovacího etalonu pracovníka ČMI. Účelem kontrolního vodoměru je tedy bez prodlení informovat odběratele vody o tom, že vodárenský vodoměr začal měřit špatně. Pak lze rychle celou věc řešit a ušetřit mnoho peněz. Reklamaci vodoměru a ověření jeho funkci inspekorem ČMI doporučujeme právě na základě výsledku porovnání naměřených hodnot vodárenským vodoměrem a vodoměrem kontrolním. Životnost námi dodávaného kontrolního vodoměru je 16 let a dle našeho názoru jde o velmi výhodnou a často rychle vratnou investici.

     S kontrolními vodoměry značky Kamstrup máme velmi dobré zkušennosti. Téměř vždy se indikovaná chyba kontrolním vodoměrem potvrdila v obdobném rozsahu při zkoušce na místě inspektorem ČMI. V několika málo případech ale došlo k jiné odchylce při měření kontrolním vodoměrem a při zkoušce provedené inspektorem ČMI. Za tímto rozdílem byl vždy vliv zavzdušnění části vodovodu (hydrantu) v kombinaci s nefunkční zpětnou klapkou. Proto při instalaci kontrolního vodoměru doporučujeme za kontrolní vodoměr osadit ještě zpětnou klapku a je-li v objektu samostatný rozvod hydrantu, je nutné osadit dvojici zpětných klapek i na odbočku k hydrantu. Tím se prakticky eliminuje vliv zavzdušnění vodovodu na měření spotřeby vody. Vliv zavzdušnění vodovodu a nefunkční zpětné klapky se může projevit v některých případech až 50-ti procentním fiktivním nárůstem naměřené spotřeby vody!!!

Kontrolni vodomer 500

 

Kde všude lze kontrolní vodoměr použít ?

     V současnosti máme standardně k dispozici skladem kontrolní vodoměry o různých nominálních průtocích (Q3 = 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,3 - 10 - 16 - 25 - 40 - 100 m3/hod). Tyto vodoměry lze použít pro kontrolu vodárenských vodoměrů rodinných domů (Q3 = 2,5 - 4,0 m3/hod), bytových domů (Q3 = 4,0 - 40 m3/hod) a dalších objektů. Další využití těchto velmi přesných vodoměrů je například pro spravedlivé rozdělení spotřeby vody dvou nebo více objektů napojených na jednu vodovodní přípojku nebo k měření spotřeby vody pro ohřev TUV. Tyto vodoměry mají vestavěný modul wireless m-bus a lze je odečítat i v online režimu.

Pořád nevěříte, že je to možné?

     Mnoho našich zákazníků nevěřilo, že je možné, aby vodárenský vodoměr měřil až tak špatně a o tolik více. Když si zpětně promítli částky, které mohli v minulosti ušetřit, nebylo jim moc do řeči. Podle našeho průzkumu obecně panovala shoda v tom, že vlastníci objektů spíš velký rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem přisuzovali krádežím vody ze strany některých uživatelů a nebo vadným bytovým vodoměrům. Ani ve snu je nenapadlo, že platili vodárenské společnosti o tolik více. No, podívejte se sami ...

Několik výřezů z ověřovacích protokolů (zkoušky provedené pracovníky ČMI)

(z legislativních důvodů nezveřejňujeme celé protokoly, ale originály lze po domluvě shlédnout v naší kanceláři, kde jsou k dispozici, dle výsledků je jasné, že vodárenské vodoměry nemusí měřit dobře - zkoušené vodoměry sloužily jako fakturační u bytovcýh domů na území Prahy)

Protokol A

 

Protokol B

 

Protokol C

 

Protokol D

 

Máte zájem?

     Kontrolní vodoměry do dimenze Q3 = 16 držíme skladem. Montáž provádíme cca do týdne. Stačí poslat poptávku a do druhého pracovního dne obdržíte cenovou nabídku. Kromě standardní koupě kontrolního vodoměru nabízíme i formu pronájmu. Zaplatíte pouze cenu za úpravu vodoinstalace a pak měsíční nájem od 350 Kč bez DPH / měsíc - podle typu a dimenze kontrolního vodoměru.

 

Edit 2020-08-13

 

 • Vodárenský vodoměr

  Opravdu věříte, že vždy měří správně ??? Opak může být pravdou! Hodnoty +20%, + 30% i + 40% jsou reálné a poměrně časté! Řešením je kontrolní vodoměr ultrazvukové konstrukce. Jako první na trhu nabízíme instalaci kontrolních měřidel spolu s následným řešením ověření vodárenského měřidla na místě instalace ve spolupráci s ČMI.

 • Kaden S06x a Kaden iFlux - ONLINE

  Od ledna roku 2015 nabízíme vodoměry KADEN S060 a S065 s rozšířeným komunikačním módem. Kromě protokolu R-COM pro pochůzkový odečet jsou tyto vodoměry vybaveny i protokolem "Wireless M-BUS". Naše firma provozuje ve spolupráci s výrobcem vodoměrů KADEN vlastní aplikaci pro ONLINE sběr dat a následnou prezentaci naměřených hodnot přes webové rozhraní. Nový inovativní systém umí hlídat například havárie vody, protékající WC a funkci všech instalovaných vodoměrů. Problémem není ani rozúčtování vody a další služby. Pomocí technologie pro online odečet lze odečítat i nové vodoěmry Kaden iFlux, vyráběné od roku 2019.

 • Jaro 2020 - COVID-19

  Na jaře 2020 nám vstoupil do hry nečekaný hráč - COVID-19. Nebereme jej na lehkou váhu. Proto naši technici při montáži vodoměrů a dalších měřidel v bytech dodržují přísná bezpečnostní hygienická pravidla. Nošení roušky a desinfekce rukou je základem. Mimo jiné požadujeme podpis protokolu o výměně měřidla tužkou uživatele bytu. Více informací o průběhu výměny měřidel sdělíme telefonicky.

 • Souboj o přesnost

  V poslední době především díky vzrůstajícím cenám vody je stále větší poptávka po vodoměrech, které měří spotřebu vody přesněji od nižších průtoků. Máte-li zájem o přesné vodoměry, prostudujte si naší nabídku vodoměrů Kamstrup, B-Meters a Maddalena. Jistě si vyberete.

 • Online odečty vodoměrů

  Popíjíte kávu ve své kanceláři a na monitoru svého počítače sledujete online stav vodoměrů a kalorimetrů ve Vašem bytovém domě ??? To není sen, ale realita. Stále rozšiřujeme seznam kompatibilních měřidel. Navíc je nyní odečtová technologie k dispozici na bezúročné splátky nebo formou pronájmu !!!

 • Co dělat, když Váš vodoměr měří špatně ?

  Občas se stane, že máte pocit, že Váš vodoměr měří špatně. V tomto případě naleznete kompletní řešení a postup krok za krokem na našich stránkách.

 • Měření tepla

  Jistě víte, že od 1.1.2015 je v ČR povinné měření tepla v bytových objektech. A my pro Vás máme řešení. Nabízíme montáže kalorimetrů, indikátorů topných nákladů, teplotních sensorů s online přenosem dat a samozřejmě související služby. Tak se nám ozvěte, rádi zpracujeme nabídku !!!

 • Nejlepší měřidla? Určitě KAMSTRUP!!! a nyní za SUPER CENU

  Již 7 let prodáváme vodoměry, kalorimetry a teplotní sensory dánského výrobce KAMSTRUP. Za tuto dobu máme 0 (nula) reklamací a hlášených závad. Nejprodávanějšími produkty jsou vodoměry Kamstrup Multical 21 (ultrazvukový princip měření, životnost 16 let, po 5 a 10 letech jen metrologické ověření), měřiče tepla Kamstrup Multical 302 (ultrazvukový princip měření, životnost baterie 12-16 let, po 4 a 8 letech jen metrologické ověření) a teplotní sensory TEHUM pro denostupňovou metodu rozdělení topných nákladů mezi konečné spotřebitele... Napište si o cenovou nabídku!

 • Poděkování

  Chtěli bychom tímto poděkovat zákazníkům naší firmy za učiněné objednávky. Jen díky Vám jsme již několik let největším prodejcem vodoměrů KADEN v České republice a také jedním z největších prodejců měřidel dánského výrobce KAMSTRUP. Děkujeme :-).

 • Nabídka práce pro instalatéry a zedníky

  V současnosti nabízíme volná místa v oboru instalatér a zedník. U obou profesí máme požadavek na vysokou kvalitu práce a znalost oboru. Velkou výhodou je také ŘP skupiny B. Více informací Vám sdělíme při pracovním pohovoru, který si můžete domluvit na tel. 283870824 se sl. Bekovou.

 • 1
 • Počasí Praha

  Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

 • Povinnost dálkového odečtu od 25.10.2020

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do české republiky jednu podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry

 • 1

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 281 hostů a žádný člen